Privacy Statement

Accueil » Privacy Statement

Agapè Nederland – Privacyreglement

Agapè Nederland wil graag dat jij je vertrouwen op Agapè Nederland kunt stellen. Het volgende Privacyreglement is bedoeld om alle persoonlijk identificeerbare gegevens die jij aan onze bediening online verstrekt te beschermen en beveiligen.

Op de hoogte

Agapè Nederland verstrekt dit Privacyreglement om jou te informeren over de manier waarop, met jouw toestemming, jouw gegevens worden verzameld en gebruikt, en om je ervan bewust te maken hoe wij omgaan met beveiliging. Ook geven we je de mogelijkheid om jouw naam van onze adressenlijst voor het versturen van post te verwijderen, als je dit wilt.

Verzamelen gegevens

Bezoekers geven ons op vier manieren toestemming persoonlijke gegevens via onze websites te verzamelen:

1. Via online verzoeken om informatie (d.w.z. nieuwsbrieven per e-mail, contactformulieren, etc.);

2. Via het online aanvragen van materiaal van onze bediening;

3. Via het online registreren van contactgegevens, om antwoord op een vraag te kunnen ontvangen of om deel te nemen aan andere activiteiten, zoals het downloaden van materialen, diensten en producten, het deelnemen aan cursussen; en

4. Via online donaties.

Onder informatie die we online zouden kunnen verzamelen vallen je naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadressen en bij online donaties of online aankopen de gegevens, het nummer en de vervaldatum van de creditcard en/of je bankrekeningnummer. Om onze diensten aan jou te optimaliseren en ten behoeve van onze toekomstige communicatie met jou kunnen we je ook vragen ons informatie te verstrekken over jouw demografische gegevens, jouw opmerkingen, jouw persoonlijke interesses en welke manier van contact opnemen jouw voorkeur heeft.

Hoe de gegevens worden gebruikt

Agapè Nederland gebruikt jouw gegevens om in kaart te brengen wat jouw behoeften zijn en om jou online beter van dienst te kunnen zijn. We mogen jouw gegevens gebruiken om een transactie te voltooien, je een donatieformulier toe te sturen, of om onze website voor jou te personaliseren. Als jij dat wilt, kunnen we deze gegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van de projecten en activiteiten van onze bediening. Creditcard en machtigingsgegevens worden alleen gebruikt voor donaties en het verwerken van betalingen. Ze worden niet voor andere doeleinden opgeslagen. We bieden je ook de mogelijkheid om desgewenst jouw contactgegevens te verwijderen van onze adressenlijst voor het versturen van e-mails en/of post. Zie het gedeelte van dit Privacyreglement hieronder dat daarop van toepassing is.

Verder zal Agapè Nederland je geen e-mail sturen waarvan jij niet hebt aangegeven dat je die wilt ontvangen. Als je ermee instemt om e-mail te ontvangen, is het mogelijk dat we je af en toe informatie sturen over nieuws en evenementen. Als je ervoor kiest om jouw adresgegevens online in te vullen, is het ook mogelijk dat je post van ons krijgt.

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld

Agapè Nederland zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan, verhuren aan, leasen aan of uitwisselen met andere organisaties. Agapè Nederland verzekert je dat er vertrouwelijk omgegaan zal worden met de identiteit van een ieder die contact met ons opneemt via deze website, geheel volgens de richtlijnen gegeven in de Nederlandse en Europese wetgeving bescherming persoonsgegevens. Het is mogelijk dat Agapè Nederland af en toe informatie zal versturen namens andere organisaties of bedieningen, wanneer hun doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van Agapè Nederland. Jouw persoonlijke gegevens zullen slechts worden gebruikt om de activiteiten van de bediening van Agapè Nederland en partners te bevorderen.

De verplaatsing van jouw persoonlijke gegevens naar het buitenland

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat we jouw persoonlijke gegevens overbrengen naar servers van bedrijven die samenwerken met Agapè Nederland, buiten jouw landsgrenzen. Als dit gebeurt, zullen de persoonlijke gegevens binnen jouw account ook in het buitenland worden opgeslagen. We zullen dan stappen nemen met als doel ervoor te zorgen om jouw recht op privacy te waarborgen.

Uiteraard zullen jouw gegevens niet door ons verzameld worden, tenzij je ze aan ons verschaft. Door het aanvragen van materiaal van onze organisatie en door het registreren van jouw persoonlijke gegevens, stem je ermee in dat jouw persoonlijke gegevens buiten jouw landsgrenzen opgeslagen mogen worden, om technische of operationele redenen.

Veiligheid

Agapè Nederland zet zich in om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens, om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat blijven en om ervoor te zorgen dat de gegevens voor de juiste doeleinden worden gebruikt, passen we de nodige elektronische procedures en handelingsprocedures toe om de informatie die we online verzamelen te beschermen. Agapè Nederland gebruikt Internet Encryption Software, Secure Socket Layer (SSL) Protect, wanneer we gevoelige data zoals creditcardgegevens verzamelen of verzenden. Alle informatie die jij invoert wordt in jouw browser gecodeerd, in gecodeerde vorm via het publieke internet verzonden en vervolgens gedecodeerd op jouw server. Nadat we jouw betaalgegevens hebben ontvangen, zijn die gegevens alleen toegankelijk voor een klein aantal bevoegde medewerkers van Agapè Nederland. Zij zijn specifiek opgeleid om deze informatie te behandelen.

Cookies

Het is mogelijk dat we af en toe een ‘cookie’ naar je computer sturen. Een cookie is een kleine hoeveelheid data. Die data worden van een webserver naar jouw browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie kan geen data van jouw harde schijf lezen of files lezen die door andere sites zijn gemaakt. Cookies brengen jouw systeem geen schade toe. We gebruiken cookies om jou te kunnen herkennen wanneer je terugkeert naar onze sites, of om vast te stellen welke gebieden van ons netwerk of onze websites jij hebt bezocht. We kunnen deze informatie gebruiken om de inhoud van onze sites beter op jou af te stemmen.

Veel websites plaatsen cookies op jouw harde schijf. Je kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren door je browserinstellingen aan te passen. Je browser kan alle cookies weigeren, of je laten zien wanneer er een cookie wordt verzonden. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, beperkt dat jouw ervaring van onze en andere websites. Het is mogelijk dat sommige onderdelen dan niet werken zoals bedoeld.

De online privacy van kinderen

We maken ons zorgen over de online privacy van jonge kinderen en we verzamelen niet meer persoonlijke gegevens dan redelijkerwijs nodig is om hen deel te laten nemen aan de activiteiten die we op onze websites aanbieden. We moedigen je aan om betrokken te blijven bij het internetgebruik van jouw kind en de activiteiten van jouw kind op onze sites, om je ervan te verzekeren dat zijn of haar privacy goed beschermd is.

Links naar externe websites

Deze website heeft links naar documenten op websites die beheerd worden door andere organisaties en individuen. Wanneer je een link naar andere websites volgt, wees je er dan van bewust dat Agapè Nederland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites.

Het bekijken, veranderen en verwijderen van jouw persoonlijke gegevens

We bieden je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien en je naam en contactgegevens uit ons adressenbestand te laten verwijderen, zodat je geen verdere berichten van onze bediening meer ontvangt. Als je je persoonlijke gegevens wilt inzien of definitief wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar: [email protected].
Als je je wilt aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrieven van Agapè Nederland, of als je wilt aanpassen welke nieuwsbrieven je van Agapè Nederland ontvangt, stuur dan een e-mail naar: [email protected].

Neem contact met ons op

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons online privacybeleid, stuur dan een e-mail naar: [email protected].