Wie is Jezus (artikel)

Accueil » Een nieuwe kans » Wie is Jezus (artikel)

[vc_column width=”2/3″ el_position=”first”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Wie is volgens jou…

  • De meest uitgesproken persoonlijkheid aller tijden?
  • De grootste leider?
  • De grootste leraar?
  • Degene die het meest voor de mensheid heeft betekend?
  • Degene die het meest heilige leven heeft geleefd?

jezus kijkt over vlakte

Welk deel van de wereld je ook bezoekt. Met welke mensen je ook spreekt. Van welke godsdienstige overtuiging men ook is. Als men iets weet van de geschiedenis, dan moet men toegeven dat er nooit iemand is geweest die te vergelijken is met Jezus van Nazareth.

Hij is de meest unieke persoon van alle tijden. Jezus heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth zo’n 2.000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Zijn komst voorspeld

We lezen in de Bijbel over profetieën van Jezus’ komst honderden jaren voor zijn geboorte. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaren. Er staan meer dan 300 profetieën (voorspellingen) in over Zijn komst. Alle details zijn uitgekomen, o.m. over zijn wonderbaarlijke geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

jezus geeft onderwijsHet leven dat Jezus leidde, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart – alles wijst op het feit dat Hij niet zomaar een man was, maar veel meer. Jezus heeft gezegd: “De Vader en Ik zijn Een” (Johannes 10:30), “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9) “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader” (Johannes 14:6).
Zijn leven en boodschap brengt verandering

Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth. En je zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werd de heiligheid van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn vele veranderingen gekomen voor de mensheid als geheel, maar ook zijn individuele mensenlevens veranderd.

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Wie is Jezus van Nazareth voor jou?

Jouw antwoord op deze vraag bepaalt de rest van je leven.

jezus op de bootHaal Jezus uit het christendom, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, noch een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het ware christendom is gebaseerd op een levende persoonlijke relatie met de opgestane en levende Redder en Heer, Jezus Christus. Jezus van Nazareth was aan het kruis genageld, begraven in een geleend graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. In dit opzicht is het christendom heel uniek.

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Redenen om te geloven

De opstanding is centraal voor het geloof van een christen. Er zijn verschillende redenen waarom de mensen die dit hebben bestudeerd, geloven dat het waar is:

[/vc_column_text] [vc_toggle title=”1: voorspeld” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ten eerste: Jezus zelf heeft zijn dood en opstanding voorspeld. En zijn dood en opstanding zijn uitgekomen, precies zoals Hij had gezegd.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”2: het lege graf” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ten tweede: De opstanding is de enige plausibele verklaring voor het lege graf. Als we het bijbelse verhaal zorgvuldig lezen zien we dat het graf waarin het lichaam van Jezus lag, goed bewaakt werd door Romeinse soldaten en verzegeld was.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”3: persoonlijke ontmoetingen” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ten derde: Na zijn opstanding verscheen Jezus zeker tien keer aan hen die Hem hadden gekend. Jezus bewees dat deze verschijningen geen hallucinaties waren. Hij at en sprak met hen en ze mochten Hem aanraken.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”4. de geboorte van de kerk” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ten vierde: De opstanding is de enige logische verklaring voor het begin van de christelijke kerk. De christelijke kerk is het grootste instituut dat bestaat of ooit heeft bestaan in de wereldgeschiedenis.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”5: veranderde levens” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ten vijfde: De opstanding is de enige logische verklaring voor verandering van zijn volgelingen. Zij lieten Hem voor de opstanding in de steek, na zijn dood waren ze ontmoedigd en bang. Zij hadden niet verwacht dat Jezus uit de dood zou opstaan. Maar na zijn opstanding en hun ervaring op de Pinksterdag zijn deze zelfde ontmoedigde, ontevreden mannen en vrouwen volkomen veranderd door de kracht van de opgestane Jezus. In zijn naam hebben ze de wereld op z’n kop gezet.

[/vc_toggle] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Er is niemand die de overweldigende bewijslast van de godheid en de opstanding van Jezus van Nazareth eerlijk heeft onderzocht en die dan niet erkent dat Hij de Zoon van God is, de beloofde Messias.

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Een levende Heer

jezus-met-meisjeJezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van de mensen die Hem vertrouwen en gehoorzamen, onder wie velen die een stempel gedrukt hebben op de wereldgeschiedenis.

De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens: “Er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in Zijn Zoon Jezus Christus.”

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Wil jij deze Jezus Christus leren kennen als jouw levende Heer?

Hoe vreemd het ook klinkt, dat kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke liefdevolle relatie met jou te hebben, dat Hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column width=”1/3″ el_position=”last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Stel nu dat Jezus werkelijk degene is van wie de Bijbel zegt dat Hij is, de Zoon van God. Wat als zijn dood niet een tragisch ongeval was, maar een deel van Gods eeuwige plan om onze redding mogelijk te maken? Ik denk dat je het ermee eens bent dat dat het verschil zou maken.

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jezus_op_bootWie is Jezus werkelijk? Was Jezus meer dan een mens?
Lees meer »

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jezus_kijkt_over_vlakteDe film “Jezus” is gebaseerd op het evangelie van Lukas.
Bekijk de film online »

[/vc_column_text] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

Jezus_kruisWas Jezus een leugenaar, een gek of was Hij Heer?
Lees verder »

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column width=”1/3″ el_position=”first”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_button title=”Naar het gebed” href=”https://jeveuxmourir.com/naar-het-gebed/” color=”btn-primary” size=”wpb_regularsize” icon=”wpb_asterisk” target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column] [vc_column width=”1/3″] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_button title=”Ik heb een vraag” href=”https://jeveuxmourir.com/ik-heb-een-vraag/” color=”btn-primary” size=”wpb_regularsize” icon=”wpb_mail” target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column] [vc_column width=”1/3″ el_position=”last”] [vc_separator width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_button title=”Volgende stap” href=”https://jeveuxmourir.com/mijn-verhaal-met-god-videos/” color=”btn-primary” size=”wpb_regularsize” icon=”wpb_arrow” target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column]